Izložbe u 2017. godini


Šuma okom šumara

Maske

Pisanice

Filatelistička izložba

Felix u gostima

Iz Atelijera...

Vera Fischer

Deset godina GFUK-a

Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr